ՀՀ Էներգետիկան

  1. Ի՞նչ դեր ունի ՀՀ-ի համար Էներգետիկ համակարգը։

1990ականների դաժան ճգնաժամից հետո, շնորհիվ Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի վերաբացման, մշտապես ավելցուկային հզորություն է ունեցել։ Հայաստանը ենթադրվում է, որ ունի նավթի և գազի պաշարներ, սակայն ներկայումս համարյա այդ բոլորը ներկրում է Ռուսաստանից։ Այն ներուժ ունի ապահովելու Հայաստանի էներգետիկ ապահովությունը որպես այլընտրանքային աղբյուր Վրաստանի տարածքով անցնող Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող գազատարին։ Չնայած հանածո վառելիքի բացակայությանը, Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար զգալի ռեսուրսներ ունի։ Մեծամորի ատոմակայանը ապահովում է երկրի էլեկտրականության 42.9%-ը։ 

Հողմային էներգետիկա

2. Ի՞նչպես են ՀՀ-ում ստանում էներգիան։

Ջերմային էներգիայի, Ատոմային էներգիայի և Հողմաէներգետիկայի միջոցով։

3. Ինչպե՞ս է  ազդում  Էներգիայի ստացման պրոցեսը բնության վրա :

Հիդրոէլեկտրակայանները փոխում են և նեղացնում են գետի հունը, ջերմոէլեկտրոկայանները ախտոտում են օդը վնասակար նյութերով։

  1. Էլեկրտաէներգիա ստանալու այլընտրանքային ի՞նչ հնարավորություններ ունի ՀՀ-ը: Ինչպես եք պատկերացնում ՀՀ Էներգետիայի ապագան:

Չնայած բնական ռեսուրսների և էներգակիրների սակավությանը, Հայաստանում էներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկն է: ՀՀ-ն ունի էլեկտրաէներգիայի արտահանման որոշակի ներուժ: 2014 թվականի ընթացքում ՀՀ-ումարտադրվել է 7 մլրդ 710 մլն կվտ/ժ էլեկտրական էներգիա, Հայաստանի ՀՆԱ-ի 33% կազմողարդյունաբերության 1/3-ը բաժին էընկնում էներգետիկ արդյուբերությանը: Եթե մենք կենտրոնացնենք մեր ռեսուրսները ՀՀ- էներգետիկաի զարգացման վրա ապա կարող ենք հասնել լավ արդյունքների։

  1. Ինչպե՞ս ես կարելի է խնայել էներգիան (տանը, դպրոցում և այլուր):  

Օրինակ՝․ կարելի է ՀՀ-սահմանադրությունում սահմանել օրենք, որ գիշերվա ժամը 11:00-11:45 բոլոր բնակելի շենքերում լույսերը լինեն անջատված։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s