Մարդու առողջությունն և շրջակա միջավայրը

Twitter
Facebook
Google Plus
LinkedIn
RSS Feed
Email
Twitter
Facebook
Google Plus
LinkedIn
RSS Feed
Email
  1. Ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մենք, փորձեք ինքներդ գնահատել ձեր շրջակա միջավայրի որակը: 

Կյանքը կարող է գոյություն ունենալ շրջապատող բնական միջավայրի որոշակի պայմանների շրջանակներում։ Գիտության ու տեխնիկայի բուռն զարգացման, ազգաբնակչության նյութական, հոգևոր ու գեղագիտական պահանջների անընդհատ աճի ու բարելավման արդի պայմաններում շրջապատող միջավայրի պահպանման ու բնական պաշարների ռացիոնալ օգտագործման պրոբլեմը ձեռք է բերել կարևորագույն նշանակություն։ Մարդն իր գործունեությամբ ակտիվորեն ազդում է շրջապատող բնական միջավայրի վրա, և այդ ազդեցությունը կարող է ունենալ թե՛ դրական, և թե՛ բացասական հետևանքներ։ Չորացվել և օգտագործվել են միլիոնավոր հեկտար ճահիճներ ու գերխոնավ հողատարածություններ, որի շնորհիվ խիստ կրճատվել են հիվանդությունները, ոռոգվել են անապատային հողերը, զգալի քանակով անապատներ, ձորեր ու լեռնալանջեր կանաչապատվել ու անտառապատվել են, քաղաքներում, գյուղերում ու ավաններում ստեղծվել են անտառագոտիներ։Ինչպես է ազդում շրջակա միջավայրը ձեր առողջության վրա, եթե կան առանձնակի դրսևորումներ, ներկայացրեք օրինակներով:

2. Ինչպես է ազդում շրջակա միջավայրը ձեր առողջության վրա, եթե կան առանձնակի դրսևորումներ, ներկայացրեք օրինակներով:

Շրջակա միջավայրի աղտոտումն, առաջին հերթին ազդում է մարդու առողջության վրա` առաջացնելով բազմաթիվ հիվանդություններ և վատթարացնելով մարդու օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեությունը: Մարդու ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա ունեցել է զարգացման ուրույն դրսևորումները: Մասնավորապես, շրջակա միջավայրը գործել է բնական ինքնակազմակերպման ընդհանուր օրենքների զարգացման հիման վրա: Ներկայումս շրջակա միջավայրը սկսում է փոփոխվել` պայմանավորված լինելով կենսոլորտի զարգացման հետ, ինչը տարիների ընթացքում գնալով կորցնում է իր բնականությունը:

3. Առանձնացնել ՀՀ-ում տարածված հիմանական հիվանդություննը, որքանով են դրանք կապվում շրջակա միջավայրի հետ 

Խոզի գրիպ, փտախտ:

4. Ինչպես եք պատկերացնում շրջակա միջավայրի վերահսկողությունը, ինչպես այն դարձնել ավելի արդյունավետ: Ինչ դերն ունի հասարակական վերահսկողությունը, ինչպես մեծացնել այն:

Պետք է քիչ ծխել, որովհետև աշխարհում ամեն տարի արտադրվում է ավելի քան 200 միլիարդ ծխախոտ, որից կեսը առնում և ծխում ենք։ 

5. Ստեղծեք փոքրիկ  հոլովակ, որը դիտելուց հետո մարդկանց մոտ բնության հանդեպ վերաբերմունքը դեպի լավը կփոխվի (օգտագործում ենք բացառապես սեփական նկարած նկարներ ու վիդեոներ):
Առաջարկվող թեմաներ 1 2 3 4 5 

Test 17.08.2020

  1. John and Mary are listening to the radio.

a. are listening on b. are listening to c. is listening on d. is listening to

2. What’s his name? It’s name Jack

a. It’s name Jack b. It’s a Jack c. It’s Jack’s name d. It’s Jack

3. The lamp next to the television.

a. at b. next to. c. near of d. between

4. My brother is writing in a book

a. by a pencil b. with pen c. in a paper d. in a book

5. Monday is the first day tuesday is the second

a. Tuesday is the second b. The second bis thursday c. Tuesday is the fourth d. The fourth is thursday.

6. Micheal has worked for the Bank since last year.

a.did work b. has worked c.does work d. works

7. I’m really looking forward to finishing this exercise

a.to finish b.finishing c. finish d. to finishing

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, therea was nobody there!

a.was nobody b. is anybody c. wasn’t nobody d.was somebody

9.Michael is leaving for Paris in the morning

a.to leaving b leaves for c  is leaving for d. leave to

10. a. What’s like the weather? b. How’s the weather? c. What’s the weather like? d. How the weather is?

11.I used working at night nowadays.

a. used to b. used c. am used to. d would

12.I wish I had a million dollars, I’m tired of being poor.

a. have b would have c.had d. had had

13. There is no use  in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

a. There is no use b.  It is no point c.It is no use d. It is usefulness

14.  By this time tomorrow we will had had the meeting.

a. will have b. will have had c. are having d.will had had

15.  “We’ll never be able to do it” said the man to nobody himself

a.   especially  b. specially  c.  in particular d.himself 

16. fulfil-prove

a.carry out b be thirsty. c. supply d. prove

17. collapse-keep safe

a. build b. fall down. c. stay safe d. keep safe

18. prospect-cause

a. cause b. expectation. c. approach d. promotion

19. proficient-skilled

a. proud b. skilled c. wise d. well – known

20.vital-stiff

a. wear b. stiff c. necessary d. unimportant

Ջոկեռ (ֆիլմի պատմում)

Գոթամ քաղաք, 1980-ականների սկիզբ: Քաղաքում տիրում է գործազրկություն, հանցագործություն, հացադուլ և այլ բաներ: Արթուր Ֆլեկ անունով անհաջող հումորիստը ապրում է իր հաշմանդամ մոր հետ, Պեննի Ֆլեկ անունով: Նա աշխատում է որպես ծաղրածու փոքր զվարճանքի գործակալությունում և երազում է դառնալ Stand up հումորիստ: Նրա կուռքը հանրահայտ հեռուստահաղորդավար Մյուրեյ Ֆրանկլինն է, որի երեկոյան ցուցադրությունը Արթուրը և նրա մայրը ամեն օր հետևում են, իսկ Արթուրը նույնիսկ պատկերացնում է, որքան կարող էր հաճելի լիներ իրենց հանդիպումը իրականում: Բացի այդ, Արթուրը տառապում է նյարդաբանական խանգարումով, որը նրան ստիպում է ծիծաղել լարված իրավիճակում և դրա բուժումն կախված է հզոր դեղամիջոցների օգտագործումը, որոնք նա ստանում է սոցիալական աշխատողի հսկողության ներքո: Դրանից առաջ, Արթուրի վրա հարձակվել էին դեռահաս ավազակներ և խլել պաստառը, որով նա խանութի գովազդ էր անում, Արթուրը գնում է նրանց հետևից, որպեսզի ետ վերցնի պաստառը, բայց երբ նրանք հասան խուլ տեղ, հարձակվում են Արթուրի վրա ծեծում և փախչում : Դրանից հետո Արթուրի գործընկեր Ռենդլը նրան տալիս է ատրճանակ՝ որպես ինքնապաշտպանության միջոց: Հետո Արթուրը վերելակ մտնելուց տեսնում է իր մայր-միայնակ հարեվանուհուն: Նկատելով, որ հարեվանուհին շտապում է, որպեսզի մտնի վերելակ ոտքով չի թողնում դուռը փակվի: Հարևանուհին շնորհակալություն է հայտնում Արթուրին: Երևալով Արթուրին դուր է գալիս կինը և այդ կապակցությամբ փոքրիկ ակումբում հրավիրում է իր հարևանին ՝ միայնակ մայր Սոֆիին իր կատակերգական ներկայացման մեջ: Նրանք սկսում են հանդիպել: Հետո երբ Արթուրը հիվանդանոցում ուրախացնում է երեխաներին իր ծաղրածույի շորերով, Արթուրի ատրճանակը պատահաբար ընկնում է գրպանից ՝ հանդիսատեսի առջև: Եվ այդ պատճառով, Արթուրին հայտնում է իր վերադասը, որ նա աշխատանքից հեռացված է, հետո ավելացնում, որ Ռենդլը ասել է իբրև, Արթուրը փորձում էր զենք գնել իրենից: Բայց իրականում Ռենդլն էր տվել Արթուրին, որպես ինքնապաշտպանության միջոց: Այդ վատ լուրը լսելով Արթուրը գնում է մետրո, որպեսզի գնա տուն, նա դեռ ծաղրածուի դիմահարդարման մեջ էր: Մետրոյում՝ Արթուրը տեսնում է երեք հարբած տղամարդու, ովքեր ուզում էին լկտիավարի մոտենալ աղջկան, շպրտում էին աղջկա վրա տապակած կարտոֆիլներ և տհաճ ձևով խոսում: Ցավոք այդ ժամանակ մարդ չկար մետրոյում: Արթուրը սկսում է անվերահսկելի ծիծաղի բռնկումը ՝ ագրեսիվ տղամարդկանց ուշադրությունը փոխանցելով  իր վրա: Օգտագործելով պահը, աղջիկը դուրս է գալիս գնացքից: Հարբած տղամարդիկ մոտենում են նրան, որ հարցնեն ինչ կար ծիծաղալու: Արթուրը փորձում է բացատրել, որ հիվանդություն ունի բայց չհասցնելով վերջացնի իր խոսքը, հարբած տղամարդիկ սկսում են ծեծել նրան: Արթուրը երկար չմտածելով ատրճանակով սպանում է 2 հոգու իսկ երրորդին վիրավորում: Վիրավորը փորձում է փախչել, բայց Արթուրը հետևում է նրան մինչև կայարան և վերջնական սպանում նրան: Սպանությունները բարձրաձայնում է Գոթամի քաղաքապետի թեկնածու, միլիարդատեր Թոմաս Ուեյնը. Զոհերը նրա կորպորացիայում աշխատող մենեջերներ էին: Ուեյնը ասում է, որ սպանողը եղել է անհաջողակ և նա նախանձել է հաջողակ մարդկանց. ակնկալելով, որ անհաջողակները «ծաղրածուներ» են: Եվ նրա խոսքերը հանգեցնում են զանգվածային բողոքների: Բողոքողները հագնում են ծաղրածուի դիմակներ և գովեցնում են երեք հարուստների սպանությունը: Մինչդեռ ճգնաժամի պատճառով քաղաքը կրճատում է սոցիալական ապահովության ծրագրերի ֆինանսավորումը ՝ Արթուրին թողնելով առանց դեղերի: Արթուրի կատակերգական ցուցադրությունը վատ է ընթանում. Նրա ծիծաղը խանգարում է նրան կատակներ պատմել: Թոք-շոուի հաղորդավար Մուրեյ Ֆրանկլինը ծրագրերից մեկում ծաղրում է Արթուրին ՝ ցույց տալով նրա կատարման մի հատվածը ակումբում: Կատակելով, Մյուրեյը Արթուրին անվանում է «Ջոկեռ»: Արթուրը շատ վիրավորվում է և մտածում թե ինչու են մարդիկ այսքան սարսափելի: Հետո Արթուրը կարդում է մի նամակ, որը նրա մայրը գրել է և խնդրել է ուղարկել Թոմաս Ուեյնին: Նամակի բովանդակությունից հետևում է, որ Արթուրը Թոմասի անօրինական որդին է: Արթուրը բղավում է մոր վրա ՝ ճշմարտությունը թաքցնելու համար: Նա ուղևորվում է Ուեյն Մանոր ՝ Թոմաս Ուեյնին հանդիպելու, որտեղ նա բանակցում է Թոմասի փոքր որդու ՝ Բրյուսի հետ: Զրույցը ընդհատվում է Ուեյնի բուտլեր Ալֆրեդ Փեննուորթի կողմից: Արթուրը բուտլերից խնդրում է հանդիպել իր հոր հետ, բայց բութլերը պնդում է, որ Պեննին հոգեկան հիվանդ է և ամեն ինչ հորինել է: Այս խոսքերից հետո Արթուրը հարձակվում և փորձում է խեղդել Ալֆրեդին, բայց նայելով երեխա Բրյուսին փախչում է: Ոստիկանական Գոթամի բաժնի երկու դետեկտիվների հետաքննությունից հետո, որոնք հետաքննում էին Արթուրի մասնակցությունը գնացքի սպանություններին, Պեննին ինսուլտ է ստացել և հոսպիտալացվել է քաղաքի հիվանդանոցում, որտեղ նրան այցելում են Արթուրը և Սոֆին: Ծառայողական տղամարդու քողի տակ Արթուրը մտնում է Ուեյն Հոլի շենք, որտեղ գտնվում է հենց Թոմաս Ուեյն։ Սկսվեց խոսակցություն և նա  ասում է, որ Պեննին գիժ է, իսկ Արթուրը իրականում իր որդին չէ: Փորձելով հաստատել ճշմարտությունը ՝ Արթուրը այցելում է Արխամի պետական ​​հիվանդանոց, փորձում է համոզել սպասավոր Կառլին իր անձնական գործը տալ իրեն, բայց սպասավորը  հրաժարվում է քանի, որ մայրը պետք է ստորագրի, որպեսզի հետո տա Արթուրին, բայց նա խլում է այն և փախչում: Փաստաթղթերում ասվում է, որ Պեննին իբրև որդեգրել է Արթուրին և թույլ է տվել, որ Ուեյնը դաժանորեն ծեծի ենթարկի նրան, ինչը ավարտվեց գլխի լուրջ վնասվածքով: Բայց իրականում Արթուրը հանդիսանում է Պեննի և Թոմաս Ուեյնի անօրինական որդին, ուղղակի Ուեյնը ազդեցությունն օգտագործել է որդեգրումը պատրաստելու համար և նրան ուղարկել են հիվանդանոց ՝ իր գործը թաքցնելու համար: Արթուրը սկսում է հուզմունքից ծիծաղել: Այնուհետև Արթուրը առանց նախազգուշացման մտնում է Սոֆիի բնակարան: Վախեցած հարևանը խնդրում է նրան հեռանալ. այս պահին պարզ է դառնում, որ իրենց նախորդ հանդիպումները միայն Արթուրի երևակայություններն էին: Արթուրը գնում է հիվանդանոց և սպանում իր մորը՝ Պեննիին: Արթուրին առաջարկվում է ելույթ ունենալ Մյուրեյի շոում այն ​​անսպասելի հանրաճանաչության պատճառով, որն իր հետ շրջանակներ առաջացրեց հեռուստադիտողների մոտ: Երբ նա պատրաստվում է ներկայացման, նրան այցելում են նախկին գործընկերները Գարին(գաճաճ է) և Ռենդլը: Նրանք իմացել են իր մոր մահի մասին և եկել են ցավակցելու։ Բայց Ռենդլը ուրիշ բանի համար էլ էր եկել: Նա ասում է, որ իր մոտ եկել էին ոստիկաններ և հարցուփորձ արել: Եվ ուզում է իմանալ թե Արթուրը ինչ է ասել նրանց, որ իրենց ընկալումները համնկնեն: Արթուրը մկրատով դաժանորեն սպանում է Ռենդլին, բայց Գարիին թողնում է անվնաս, քանի որ նա ընկերության միակ աշխատողն է, ով միշտ իրեն լավ էր վերաբերվում: Հետո գնում է Մյուրեյի շոու : Ստուդիա տանող ճանապարհին Արթուրի ետևից ընկնում է երկու ոստիկան հետախույզ: Արթուրը փախչում է մետրո ցուցարարների մեջ: Ոստիկաններից մեկը պատահաբար կրակում է ցուցարարի վրա և մետրոյում սկսվում է կռիվ: Արթուրը հեռանում է ՝ օգտվելով ծագած քաոսից: Ցուցադրությունից առաջ Մյուրեյը ջերմորեն խոսում է Արթուրի հետ: Նա խնդրում է Մյուրեյին նրան ներկայացնել որպես «Ջոկեռ» այդպես էր նա անվանել Արթուրին: Մինչ Արթուրի հայտնվելը  Մյուրեյը կրկին սկսում է ծաղրել Արթուրին հանդիսատեսին ցույց տալով տեսանյութերը և Արթուրը լսում է դա: Արթուրը հայտնվում է ՝ կատարելով իր կյանքի երազանքը, բայց սկսում է պատմել վատ կատակներ, և հետո նա խոստովանում է, որ հենց նա էր, ով սպանեց գնացքի մեջի մարդկանց, և պնդում է, որ նրանք արժանի էին դրան քանի, որ նրանք սարսափելի էին: Մյուրեյը փորձում է լրջորեն խոսել Արթուրի հետ, բայց նա մեղադրում է հաղորդավարին այն բանի համար, որ իրեն ծաղրում են իր շոուի մեջ: Դրանից հետո նա ինքնասպանության փոխարեն հաղորդավարին ատրճանակով սպանում է , իսկ հետո հեռուստացույցով ասում է հանդիսատեսին ՝ «Այսպիսին է կյանքը»: Արթուրը ձերբակալվում է ոստիկանության կողմից, հանդիսատեսները փախչում են ստուդիաից, և փողոցում կատաղում են ցուցահարները: Ուեյնի ընտանիքը, թողնելով այն կինոթատրոնը, որում նրանք գտնվում էին, սկսում են իրենց ճանապարհը անցնել Գոթամի հիմնական փողոցները թափող անհանգստությունների շարքում: Նրանք գնում են խուլ փողոցով, բայց այնտեղ ծաղրածուի դիմակով բողոքողներից մեկը նրանց վրա ատրճանակ է պահում: Նա սպանում է Թոմասին և նրա կնոջ Մարթային ՝ թողնելով կենդանի Բրյուսին: Ակցիայի մասնակիցներից մեկը բախվել է Արթուրին տեղափոխող ոստիկանական մեքենային: Ցուցահարները Արթուրին դուրս են հանում ոստիկանության մեքենայից և պառկեցնում մեքենայի տանիքի վրա: Արթուր Ֆլեքը դեմքի վրա արյունոտ ժպիտ է նկարում, որից հետո նա պարում է ասես իր մեջ զարդնել է Ջոկեռը: Ջոկեռը ստանում է իր կոչումը, տեղը, որը երազել է ամբողջ կյանքում և հերոս է դառնում ամբոխի աչքերում: Հետո լսվում է ոստիկանական մեքենայի ձայներ: Ֆիլմի ավարտին Արթուրը գտնվում է Արխամի հիվանդանոցում և բարձրաձայն ծիծաղում է: Հոգեբույժի այն հարցին, թե ինչն է ստիպել նրան ծիծաղել, նա պատասխանում է, որ նա չի կարողանա հասկանալ կատակը: Նետվելով Արկամի միջանցք ՝ Արթուրը փախչում է պատվերներից ՝ արյունոտ հետքեր թողնելով հատակին:

 

Տրված մեջբերվող խոսքով նախադասություններում հեղինակի խոսքը տեղափոխիր երկու ձևով, ուշադիր եղիր, որ ճիշտ կետադրես։

9-երին

28. 1. Մայրը գլուխը տարուբերելով և դերձանը ցած դնելով՝ տղային ասաց.

– Է՛հ, տղաս, չգիտեմ, հայրդ ինչ պիտի աներ, եթե այժմ մեր կողքին լիներ:

2. Դերձանը ցած դնելով և գլուխը տարուբերելով՝ մայրը տղային ասաց.

– Է՛հ, տղաս, չգիտեմ, ինչ պիտի աներ, եթե հայրդ այժմ մեր կողքին լիներ:

29. 1. Հենց, որ մենակ էինք մնում, կրտսեր քույրս, ասում էր.

– Ընչացքդ արդեն սևացել է, տան տղամարդը դու ես, դու էլ որոշի՛ր, թե ինչ անենք:

2. Հաճախ, մենակ մնալուց, քույրս ինձ ասում էր.

– Որոշի՛ր թե ինչ անենք, ընչացքդ արդեն սևացել է, տան տղամարդը դու ես:

30. 1. – Ճանաչեցի՞ր ինձ – Սահակը հարցրեց ծերունուն – դու իմ հզոր զինակիցն ես եղել:

2. Սահակը հարցնում է ծերունուն – ճանաչո՞ւմ ես ինձ- դու եղել ես իմ հզոր զինակիցը:

31. 1. Տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց.

– Այստեղ վտանգավոր է, ինչո՞ւ եք մնում քաղաքում:

2. Տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց.

– Ինչու եք մնում քաղաքում, այս քաղաքում վտանգ կա:

32. 1. Ծերուկը, վեր կենալով տեղից, ասաց ինձ.

– Մինչև վճռական քայլ կատարելդ, լավ խորհիր անելիքդ սիրելիս:

2. Ծերուկը, վեր կենալով տեղից, ասաց ինձ.

– Վճռական քայլ ես անում, մինչ դա անելտ լավ խորհիր նոր արա սիրելիս:

33. 1. Նա ավելացրեց՝ ասելով.

– Մնացածը դու որոշիր, սպարապե՛տ, ես միայն զգուշացնում եմ:

2. Նա ավելացրեց՝ ասելով.

– Սպարապետ՝, զգուշացնում եմ, մնացածը, որոշիր դու ինքդ:

34. 1. Դու չես սխալվում Սոնա՛, ես միանգամայն աննրբանկատ եղա քո նկատմամբ — խորհին հուզումով ասած Լևոնը:

2. Ես միանգամայն աննրբանկատ եղա քո նկատմամբ, դու չես սխալվում Սոնա՛, — խորհին հուզումով ասած Լևոնը:

35. 1. – Դուք ուզում եք ասել, որ մենք՝ մասնակիցներս, անհաջողության ենք մատնվել

2. – Անհաջողությա՞ն ենք մատնվել, դուք այդպես եք պնդում:

36.  1. – Սեթը հաճախ էր ինքն իրեն հարց տալիս. Ես չպետք է խառնվեցի այդ գործին, ինչո՞ւ ընկերներս մենակ թողեցին ինձ, նրանք կներե՞ն ինձ և ե՞րբ կներեն:

2. – Սեթը հաճախ էր ինքն իրեն հարց տալիս. Ինչո՞ւ ընկերներս մենակ թողեցին ինձ, նրանք կներե՞ն ինձ և ե՞րբ կներեն, ես չպետք է խառնվեցի այդ գործին:

37. 1. Բարձրաձայն մտորում էի. Թանկագինս՝, ես քեզ ծնողներիս շնորհիվ ճանաչեցի, և դու էլ դա չպետք է մոռանաս:

2. Բարձրաձայն մտորում էի. Դու դա չպետք է մոռանաս, երբ ես՝ քեզ ծնողներիս շնորհիվ ճանաչեցի, թանկագինս:

38. 1. – Վաղը երիտասարդը պիտի իր բանստեղծությունները կարդա, – հայտնեց ինձ ընկերս, – և ուզում է քո կարծիքն իմանալ:

2. – Երիտասարդը ուզում է քո կարծիքն իմանալ, որովհետև վաղը նա պիտի իր բանաստեղծությունները:

 

Սասնա ծռեր առաջադրանքներ 25-30.04.2020

Հարցաշար

1․Ի՞նչ է էպոսը։

էպոսը գործածվում է երկու իմաստով 1. Լայն առումով գրական երեք սեռերից մեկը (էպիկական, քնարական, դրամատիկական), 2. նեղ ժանրային առումով ժողովրդական հերոսական կամ ավանդական վեպ, վիպական բանահյուսության ծավալուն և բարդ տեսակ, որը բաղադրվում է վիպական ու պատմահերոսական երկերից, ավանդություններից, զրույցներից:

2․1964թ-ին աշխարհի վիպերգերի միջազգային մրցույթում «Սասնա ծռերը» ճանաչվել է լավագույնը։ Ինչո՞ ւ։

Որովհետև այն կարում էր իր մեջ խաղաղություն, ընտանիք, համարձակություն և այլ գաղափարները։

3․ Կոմիտասի ո՞ ր հայտնի ստեղծագործական մշակման հետ է կապվում էպոսը։

Կոմիտասի ստեղծագործությունների շարքում  է դյուցազնա-հերոսական «Սասունցի Դավիթ» օպերան: Պահպանվել են «Սասնա ծռեր» էպոսի հիման վրա նրա գրած երաժշտական հատվածները, որոնցով  սահմանափակվում են մեզ հասած ձեռագիր նյութերը:

4. Հին կտակարանում կա հիշատակություն մեր էպոսի հերոսների մասին։ Գտնել այդ հատվածը և ներկայացնել տեսանյութով կամ ձայնանյութով։

Հին կտակարան‎ ,  ‎Դ Թագավորաց‎ , ‎ ԺԹ, էջ 475 <<Եւ եղաւ որ այն գիշերը դուրս եկաւ Տիրոջ հրեշտակը եւ զարկեց Ասորեստանցիների բանակումը հարիւր ութսունեւհինգ հազար. Եւ երբոր առաւօտը վեր կացան, եւ ահա բոլորը մեռած դիակներ էին։ Եւ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագաւորը չուեց գնաց դարձեալ, ու նստեց Նինուէ։ Եւ երբոր նա երկրպագում էր իր աստուծուն՝ Նեսրաքի տանը, նորա որդիքը Ադրամելէք եւ Սարասար նորան սրով սպանեցին եւ իրանք փախան Արարատի երկիրը. Եւ նորա որդի Ասորդանը թագաւոր եղաւ նորա տեղ>>:

5. Երաժշտական այլ ի՞նչ ստեղծագործություններ են գրվել էպոսյան թեմաներով։

6. Բացի «Սասնա ծռերից» էլ ի՞ նչ անուններով է կոչվել մեր էպոսը։

«Սասնա փահլևաններ», «Սասնա տուն», «Ջոջանց տուն», «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», «Դավիթ և Մհեր», «Դավթի պատմություն», «Դավթի հեքիաթ»:

7. Ո՞ ր պատմիչներն են հիշատակել էպոսի մասին։

Մովսես խորենացին և և Թովմա Արծրունու

8. Օտարերկրացիների ինչպիսի՞ հիշատակություններ կան էպոսի մասին։

Դավթի և Խանդութի մասին զրույցների, Սասունում եղած իրեղեն ապացույցների հիշատակություններ կան 16-րդ դարի պորտուգալացի ճանապարհորդներ` Անտոնիո Տենրեյրոյի և Մեստրե Աֆոնսոյի  ուղեգրական նոթերում։

9. Ո՞ րն է էպոսի վիպասացների բուն հայրենիքը։

Էպոսի վիպասացների բուն հայրենիքը Վանա լճի ավազանն ու նրանից հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևելք ընկած գավառներն են` Սասուն, Մուշ, Բաղեշ, Մոկք, Շատախ, Վան, Հայոց ձոր, Խլաթ, Արճեշ, Մանազկերտ, Ալաշկերտ, Բայազետ: XIX-XX դդ. գավառներից պանդխտած և գաղթած սերունդների միջոցով «Սասնա ծռերն» անցել է Արևելյան Հայաստան, պարսկահայերի մեջ և Թիֆլիս:

10. Ովքե՞ր են էպոսի լավագույն գրական մշակումների հեղինակները։

«Սասնա ծռերի» գրական մշակումները սկսվել են դեռևս 1890-ական թվականներից, սակայն Դավթի ճյուղի լավագույն մշակումը համարվում է Հովհաննես Թումանյանինը  <<Սասունցի Դավիթ>>: Դավթի ճյուղը մշակել է նաև Եղիշե Չարենցը <<Սասունցի Դավիթը>>:Փոքր Մհերի ճյուղը բանասետեղծական մշակման են ենթարկել ռուս բանաստեղծ Ա. Կուլեբյակինը <<Մհերի դուռ>>  և Ավ. Իսահակյանը <<Սասման Մհեր>>: Իսկ Նաիրի Զարյանը առաջինն է,ով վեպը իր բոլոր  չորս ճյուղերով  գրել է արձակով` <<Սասնա Դավիթը>>:

11․Ո՞վ է առաջին անգամ գրի առել էպոսը։ Եվ ինչպե՞ս է կոչվում այդ պատումը։

12․ Ի՞նչ վերնագրով է տպագրել Մանուկ Աբեղյանը էպոսի կամ վիպերգի երկրորդ պատումը։

13․ Քանի՞ ճյուղից է բաղկացած էպոսը։

Էպոսը բաղկացած է ձ ճյուղից

14․Էպոսի բովանդակությունը

15․Էպոսի առանձնահատկությունները

16․Էպոսն ու հեթանոսությունը

17․Դավթի արձանի պատմությունը

Hesiter 27-30.04.2020

Chez le fleuriste

La fleuriste: Bonjour, monsieur, je peux vous aider?

Louis: Oui je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir…

La fleuriste: Vouis voulez mettre combien a peu pres?

Louis: Je  ne seis pas. Peut-etre 15, 20 EUR

Le fleuriste: Regardez, on peut faire un bouquet rouge at blanc. cest tres joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge.

Louis: J’hesite un peu… Qu’est-ce que vous me conseillez?

Le fleuriste: Ca depend de la personne. C’est pour offrir?

Louis:Vouis: Oui c’est pour ma grand-mere! 

La fleuriste: Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouges.

Louis: Vous croyez?

La fleuriste: Oui, vous allez voir. votre grand-mere va etre tres contente!

Louis: D’accord.

Ծաղկավաճառի մոտ

Ծաղկավաճառ: Բարև, պարոն, կարո՞ղ եմ օգնել ձեզ:

Հաճախորդ: Այո, ես կցանկանայի ծաղկեփունջ, բայց համոզված չեմ, թե ինչ ընտրել …

Ծաղկավաճառ: Որքա՞ն փող եք ուզում խնայել:

Հաճախորդ: Չգիտեմ Գուցե 15, 20 եվրո:

Ծաղկավաճառ: Տեսեք, մենք կարող ենք կարմիր և սպիտակ ծաղկեփունջ տալ: դա շատ գեղեցիկ է: Կամ դուք կարող եք նաև ընտրել ամբողջ կարմիր փունջ:

Հաճախորդ: Մի փոքր հապաղում եմ … Ել ի՞նչ եք ինձ խորհուրդ տալիս:

Ծաղկավաճառ: Դա կախված է մարդուց: Առաջա՞րկ է:

Հաճախորդ: Այո, դա տատիկիս համար է:

Ծաղկավաճառ: Այսպիսով, ես խորհուրդ եմ տալիս կարմիր վարդերի փունջ:

Հաճախորդ: Դուք համոզվա՞ծ եք:

Ծաղկավաճառ:Այո, կտեսնեք: Ձեր տատը շատ ուրախ կլինի:

Հաճախորդ: Լավ:

 

 

 

My favourite Armenian

Mkrtich Arzumanyan

Mkrtich Arzumanyan - Home | Facebook
Do a lot of research to find the exact information, try to include the answers to the following questions.

My favourite Armenian

My favourite and ideal Armenian is Mkrtich Arzumanyan. He was one of the best comedian-actors of the 20th century. He was born in Gyumri and he has a unique talant. Due to his unbelievable abilities he became famous and loved by everybody. When I am down ,I watch to his films,comedies because he filled my childhood with joy. Because he can transform into any character, there are characters that he plays in a way that will be difficult to recognize. And I get surprised by his great talant every time. I want that actors like him grow day by day,week by week. He is a real Armenian and a good actor.

Distance learning /Grade 10/14.04-30.04

Task 1 ‘‘My favourite Armenian” (Mkrtich Arzumanyan)

Mkrtich Arzumanyan - Home | Facebook
Do a lot of research to find the exact information, try to include the answers to the following questions.

My favourite Armenian

My favourite and ideal Armenian is Mkrtich Arzumanyan. He was one of the best comedian-actors of the 20th century. He was born in Gyumri and he has a unique talant. Due to his unbelievable abilities he became famous and loved by everybody. When I am down ,I watch to his films,comedies because he filled my childhood with joy. Because he can transform into any character, there are characters that he plays in a way that will be difficult to recognize. And I get surprised by his great talant every time. I want that actors like him grow day by day,week by week. He is a real Armenian and a good actor.

Task 2

Your score is 75%.
Questions answered correctly first time: 15/20
You have completed the exercise.

Ավագ Եփրեմյան

  1. Հաճախակի օգտագործվող բառերը՝ դրանց կիրառությունը բուն թե փոխաբերական իմաստով.                                                                                 Կյանք, մարդ, ահա, նույն, այս, միշտ, մեզ, ազատ, նրա, տեսա                    բոլոր բառերը բուն իմաստով են կիրառված:
  2. Միայն տվյալ գրողի գրածների մեջ հանդիպող բառերը.                              Պատվանդան, ջադու, ծղրտում, խելակորույս, եղծող, տենդ, թասում, անհուն, անավյուն, բառավորել, կալնվեց, անգղներ, գժտություն, խույս, անձկություն, հացիրենց:
  3. Մեզ ծանոթ, բայց այստեղ ոչ սովորական իմաստով օգտագործված բառերը.                                                                                                                   Օրկ՝. <<Լույս-Փոխակերպուկ>> բանաստեղծությունում կիրառվում էին  ոչ սովորական իմաստով ցավոտ, ճոճվում, դաշտ, ոտք, արյունոտ նետն է մտերմանում, օգնական բառերը:
  4. Շրջադասությունները և դրանց նպատակը՝ ա) հանգավորում, բ) ընդգծելու համար հատկապես այդ բառը, գ) շեշտը ճիշտ պահելու համար.
  5. Որոշիչները և՝ որը որ խոսքի մասով է արտահայտված։

 

Տնային աշխ. Հանրահաշիվ 05.04.2020

Կառուցել հետևյալ ֆունկցիաների գրաֆիկները

  1. y=4x + 2

20200405_211932.jpg

 

2. y=-5x + 1

20200405_214134.jpg

3. y=7x,                                                                                                                              20200406_193217.jpg

4. y=5

20200406_193217.jpg

20200406_194626.jpg

20200406_200418.jpg

20200406_205908.jpg

20200406_210102.jpg

20200406_210210.jpg

20200406_210253.jpg