Կառավարման ձևերը

Միապետություն

Միապետը երկրի միակ գերագույն իշխանության մարմին է։ Միապետական կառավարման ձևը բաժանվում է մի քանի տեսակի՝ բացարձակ միապետություն, սահմանադրական միապետություն։

Բացարձակ միապետություն

Այս կառավարման դեպքում ամբողջ իշխանությունը կենտրոանցված է միապետի ձեռքում։

Սահմանադրական միապետություն

Այս կառավարման դեպքում միապետի իշխանությունը հիմնված է սահմանադրության վրա։ Գոյություն ունի սահմանադրություն, որը կարող է սահմանափակել միապետի իշխանությունը։

Դուալիստական միապետություն

Այս դեպքում գոյություն ունի իշխանության տարանջատում։ Միապետը կրում է նոմինալ դեր, և իշխանությունը պատկանում է օրենսդիր իշխանությանը։

Հանրապետություն

Նախագահական հանրապետություն

Այստեղ պետության ղեկավարի և կառավարության լիազորությունները միավորվում են պառլամենտարզմի հետ։

Խորհրդարական հանրապետություն

Իշխանությունը պատկանում է օրենսդիր մարմնին, նախագահը կրում է նոմինալ դեր։ Խորհրդարանը ձևավորում է կառավարություն և իրավունք ունի լուծարել այն։

Կիսանախագահական համակարգ

Կառավարման նման ձև ունեցող պետություններում խորհրդարան և նախագահի իշխանություններ զուգորդում են։ Նախագահական իշխանությունը վերահսկվում է խորհրդական իշխանության, ի դեմս գործադիր իշխանության գործենեության։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s