Հետաքրքիր հարցաշար

1. Ախոյանին նայելիս ո՞ր կենդանուն եք տեսնում: Խոյ
2. Ո՞վ էր տիկնոջ ամուսինը 5-րդ դարում: Տիար
3. Ի՞նչ վերցնենք Կարապետից, որ վրան նստենք: Ա տառը
4. Ակնկոր, ակունք, ակնառու բառերից ո՞րը «չի տեսնում»: Ակունք
5. Ո՞ր թվականն ունի հականիշ, բայց թվական չէ: 1-ին վերջին
6. Ուղղել սխալները. «Հեռու հովտում կթղաներն են արածում, քիչ անդին հոգնած ուղտերն են խռնչում»:
7. Բառի ո՞ր մասն է հողում: Արմատ
8. Ի՞նչ կա դեղձի և տանձի մեջ, բայց չկա այգում: Ձ տառ
9. Ի՞նչ կարող եմ հավաքել առանց ձեռքերի: Խելք
10. Ո՞ր թմրադեղն «աստվածային» ծագում ունի:Մորֆին
11. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ. «Պատանեական խանդավառությամբ օրեկան երեք անգամ կաշվեկազմ գրքով հուներեն էր սովորում։
12. Վերածել արևելահայերենի. «Մայրը շատ կսիրեր աղջիկը, և ոչ ոք համարձակվեցավ առարկել անոր»:
13. Օտարաբանություններից յուրաքանչյուրի դիմաց տեղադրել համապատասխան նորաբանությունը:
1. սիմպտոմ – աղտանիշ 2. պեյզաժ – բնանկար
3. բալզամ – բալասան 4. ժելատին – դոնդող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s