Գործնական քերականություն

2. Թավ գրված տրված բառերը  գրի՛ր համապատասխան շրջասույթների դիմաց։

Ռազմիկ, սկյուռ, կարտոֆիլ, գրել (շարադրել), մեծ փողատեր, մահվան ժամը հասնել, բանաստեղծ, կաշառակերություն․

  1. անտառի քաղցրասեր — սկյուռ
  2. Ապոլոնի որդի —բանաստեղծ
  3. Արեսի զինվորյալ —ռազմիկ
  4.  բանջարեղենի արքա —կարտոֆիլ
  5. գաբրիելյան փողը հնչեցնել —մահվան ժամը հասնել
  6.  ի գիր հանել —գրել
  7. Մամոնայի պաշտոնյա —մեծ փողատեր
  8.  սոցիալական քաղցկեղ —կաշառակերություն

3. Բառերից քանիսի՞ արմատին կարող է միանալ և բառ կազմել -իք վերջածանցը, կազմի՛ր հնարավոր տարբերակները և գրի՛ր։

Համերաշխորեն-երաշխիք

հավաստել-հավաստիք

աղուտ

բարունակ-բարիք

արևագալ-գալիք

ավետաբեր

կարծեցյալ-կարծիք

հիշաչարություն-չարիք

անկեղծանալ-կեղծիք

4. Գրաբարյան տրված արտահայտությունները փոխադրի՛ր աշխարհաբար։ 

Մի՛ դատիք՝ զի մի՛ դատիցիք —մի դատվեք, որ չդատվեք

Բազումք են կոչեցեալք, եւ սակաւք ընտրեալք —ինքնակոչերը  շատ են, ընտրյալները քիչ

Ուր գանձն ձեր է, անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին —որտեղ ձեր գանձն է այնտեղ ձեր սիրտը։

Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս  մարդոյ յանուսումնութենէ —ամեն չարիք մարդու մեջ մտնում է տգիտությունից։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s