Տանը գործնական քերականություն 14.02.2018

1. Լրացրու՛ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց.

 • հանդիպակաց, մտացածին, մածուիկ, խուրձ
 • արցունք, դերձակ, այտուցվել, հունցել
 • լվացք, պախուրց,  խորհրդաձել,  քաղցր
 • հինավուրց, ուրց, տրցակ, ճրագալույց։

2. Ընդգծի՛ր դասական թվականները։

 • Քսանմեկերորդ, մեկ չորրորդ, երեսուներկուերորդ, հազարավոր, հարյուրերորդ, երկուստեք
 • Հնգյակ, չորրորդ, մեկ հարյուրերորդ, տասնչորսերորդ, երրորդական, քսանութերորդ
 • Առաջին, երեք քառորդ, հիսունմեկերորդ, կրկնակի, տասնիններորդ, երկրորդականություն։

3. Ընդգծի՛ր ածանցավոր թվականները։

 • Յոթանասուն, զրո, քսան-քսան, երեսուն, չորրորդ, հարյուր մեկ
 • Քառասուն, ինը-ինը, ութսունվեց, երկրորդ, երկու երրորդ, հինգական
 • Ինը հազար, երրորդ, վաթսուն, կես, առաջին, հարյուր հիսուն
 • Հիսուն, քառասուներեք, երկուական, մեկ երրորդ, տասնհինգ, իննսուն։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s