Առաջադրանքներ երկրաչափություն 01.12.17

Առաջադրանքներ:
1.Որքա՞ն է ներգծյալ անկյունը, որը հենված է 230° աստիճանային չափով աղեղի վրա: 230:2=115աստ.
2.38X2=76աստ.

3.UCnB=22աստ.

4. Գտիր ASB և AՕB անկյունները,
եթե ASB աղեղի աստիճանային
չափը 205° է: 205:2=102,5

5.<BOC=360-(99+110)=151

<BAC=1/2<BOC=151:2=125,5

6. 1) 1X6=6

2) 6:2=3

3) 3+2=5

7. 180-122:2=29

8. <MNO=<NMO=<MON=60աստ.(Հավասարակողմ եռ.)

MN=NO=14դմ NK=2X14=28դմ

9. Հաշվիր AC և BC լարերի
կազմած ACB անկյունը,
եթե ∪BmC=159° և ∪AnC=52° :

  1. 180-159=21
  2. 21:2=10,5
  3. 180-52=28
  4. 28:2=14
  5. 10,5+14-24,5աստ.

10.Լարը ուղղահայաց է տրամագծին եւայն
բաժանում է 2 սմ եւ 8 սմ երկարությամբ
հատվածների: Որոշիր լարի երկարությունը:

  1. 8X2=16
  2. 16=4X4
  3. 4+4=8սմ

 

11. Շրջանագծի C կետից AB լարն երեւում

է 53° անկյան տակ:
Հաշվիր AB եւ ACB աղեղների
աստիճանային չափերը:

  1. UAnB=53X2=106աստ.
  2. 360-106=254աստ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s