Լրացուցիչ(տանը)

3) Ապացուցեք, որ այն զուգահեռագիծը, որի անկյուններից մեկը ուղիղ է,
ուղղանկյուն է:

Քանի որ զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը իրար զուգահեռ են և երկու կողմերի կազմած անկյունը հավասար են 90աստ. ապա նրանց հանդպակաց կողմերի կազմած անկյունը  ևս պետքէ կազմեն 90աստ, իսկ զուգահեռագծի անկյունները հավասար են 360աստիճան։
4) Ապացուցեք, որ եթե քառանկյան բոլոր անկյունները ուղիղ են, ապա
քառանկյունը ուղղանկյուն է:

Քանի որ քառանկյան բոլոր անյկունների գումարը  հավասար են 360աստիճան և երկու ուղիղ անկյունների գումարը  հավասար են 180աստիճան, ապա մյուս երկու անկյունների գումարը հավասար են 180աստիճան հետևաբար, բոլոր անկյունները ուղիղ են։
5) Ապացուցեք, որ եթե զուգահեռագծի բոլոր անկյունները հավասար են, ապա
այն ուղղանկյուն է:

n-2X180=4-2X180=360:4=90

n=4

6) Ուղղանկյան անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունը մեծ կողմից
4սմ է, իսկ փոքր կողմից’ 6սմ: Գտեք ուղղանկյան պարագիծը: Պատ՝.40սմ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s