Շարունակություն գործնական քերականությունից

4) Առանձնացրու՛ և կողք կողքի գրի՛ր հոմանիշ բառերը։

Օգտվի՛ր Էդ․ Աղայանի  «Արդի հայերենի բացատրական բառարանից»։

1. Միալար-անընդհատ

անարգ-ստոր

կարկառուն-հայտնի

անսայթաք-անգայթ

ապիկար-անպաշտպան

անկեզ-չայրվող

անգայթ-անսայթաք

անճարակ-վարժ

անտեսված-չտեսնված

ստոր-չար

անընդհատ-միալար

բարձիթողի-անտեսված

անվանի-նշանավոր

2.Զիստ- ազդր

բագին-եկեղեցու զոհասեղան

ազդակ-խթան

հանդ-անդաստան

լաբիրինթոս-բավիղ

անդաստան-ծննդավայր

զոհասեղան-մահասեղան

բանակ-զորք

3.Ոգեշնչել-ոգեվորել

սնգուրել-դեմքը շպարել

կռահել-գուշակել

կողոպտել-թալանել,գողանալ

նախազգալ-կանխազգալ

խոտորել-շեղվել

հուսադրել-հույս տալ

կարեկցել-խղճա,գթալ

ճմլել-տրորել

կոծկել-ուղղել՝ շտկել

շորթել-խլել

պարտակել-պարտակել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s