22.05.2017 երկր. տանը

120. (3-8) Նկարում a-ն զուգահեռ է b-ին, <4=110°: Գտեք <5֊ը:

Պատ՝. Եթե երկու զուգահեռ ուղիղներ հատված են հատողով, ապա համապատասխան անկյունները հավասար են (<4=<5)
121. (3-8) Նկարում BC-ն զուգահեռ է AD-ին, <BCA= 33°: Գտեք <CAD-ն:
Պատ՝. Եթե երկու զուգահեռ ուղիղներ հատված են հատողով, ապա համապատասխան անկյունները հավասար են (<BCA=<CAD)
122. (3-8)Նկարում ВС-ն զուգահեռ է AD-ին, <BCA+<CAD=68°: Գտեք <BCA-ն:

<BCA=<CAD հետևաբար՝ BCA=34

126. (3-10)Նկար 120-ում а-ն զուգահեռ է b-ին, <6=72°: Գտեք <2-ը:

Պատ՝.<7=<6=72 աստիճան բնականաբար <2=72 աստիճան
127. (3-10)Նկարում DE-ն զուգահեռ է AC-ին: Ապացուցեք, որ <BED=<BCA:

Եթե երկու զուգահեռ ուղիղներ հատված են հատողով, ապա համապատասխան անկյունները հավասար են բնականաբար <BED=<BCA

128. (3-10) Նկարում BF-ն զուգահեռ է CE-ին, BF-ը ուղղահայաց AD-ին: Ապացուցեք, որ СЕ-ն ուղղահայաց է /AD-ին:

129. (3-11)Նկարում a-ն զուգահեռ է b-ին, <3=56°: Գտեք <5-ը:

<3=<2=56 աստիճան <5=56 աստիճան
130. (3-11)Նկար 129-ում a-ն զուգահեռ է b-ին, <6-ը երկու անգամ փոքր է <4-ից: Գտեք <6-ը:

<6-x          <4-2x      <6=<3

x+2x=180       Պատ՝. 60°

3x=180

x=60
131. (3-11) Երկու զուգահեռ ուղիղներ հատողով հատելիս միակողմանի անկյունների տարբերությունը 20° է: Գտեք այղ անկյունները:

x               x+20

x+x+20=180    Պատ՝.80,100

2x=160

x=80

80+20=100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s