Գործնական քերականություն

1.Ուղղի՛ր սխալները՝ բառերի դիմաց գրելով ճիշտ տարբերակը:

Բազմիցս անգամ-ճիշտ

հազվադեպ է պատահում–ճիշտ

ուրիշ այլ մարդիկ–ճիշտ

խոսքը քեզ է վերաբերվում–ճիշտ

ճապոնուհի մարզուհի–ճապոնացի մարզուհի–սխալ

ձեր պես–ձեզ պես–սխալ

ի հօգուտ–ի օգուտ–սխալ

խոստովանվել–խոստովանվել–սխալ

փախնել–փաղչել–սխալ

կապնվել–կապվել–սխալ

զանգվել–ճիշտ

երիցս անգամ–ճիշտ

ներ է դնում–

դուրս գնալ դուրս–դուրս գալ դուրս–սխալ

ներս մտավ ներս–ներս մտավ–սխալ

թողել–թողնել

սիրահարվել մեկի վրա–ճիշտ

վախում եմ–վախենում եմ–սխալ

 

2.Հետևյալ կապակցությունները արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Գետի սկիզբ առնելու տեղը-

Ծովի ջրերի հետ քաշվելը-մահ է

Լեռան ստորին մասը-մեծ է

Ձկների խումբը-ուժ է

Գորտի ձագը-փոքր է

3.Կազմի՛ր հետևյալ բառերի սեռական հոլովաձևերը:

Կատու–կատվի

Լուսինե–Լուսինեյի

արքա–արքայի

վերարկու–վերարկույի

ափսե–ափսեի

առու–առվի

ձու–ձվի

լու–

ժողովածու–

Սարո–Սարոյի

մեղու–մեղվի

տղա–տղայի

այգի–այգու

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s